logo
banner_011   Warto wybrać beton z Oła Bet
  • Zautomatyzowana linia technologiczna TECWILL COBRA C40
  • Najwyższa, monitorowana jakość betonu – własne laboratorium
  • Atrakcyjne ceny
  • Fachowe doradztwo
  • Usługi na najwyższym poziomie
  • Indywidualne podejście do każdego klienta
 

Dane firmy

„OŁA-BET"
Zbigniew Truskawiecki
ul. Zwierzyniecka 9
55-200 Oława

NIP: 912-000-38-79
Obszar działalności:
Oława, Strzelin, Brzeg i okolice.

Zadzwoń
71-313-75-95

Napisz

Nowe produkty

W wyniku realizacji projektu innowacyjnej technologii produkcji mas betonowych współfinansowanego przez Unię Europejską nasza fabryka betonu wdrożyła nowe produkty:

I. Masa betonowa towarowa z polimerowymi super plastyfikatorami.

Podstawowa część wyprodukowanego w Polsce betonu towarowego wykonywana jest, dotychczas w oparciu o tradycyjną chemię - plastyfikatory na bazie lignosulfonianów.

Drugą, szeroko stosowaną modyfikacją betonu towarowego jest wykorzystanie super plastyfikatorów opartych o sulfonowane żywice naftalenowe lub i mieszaniny. Zastosowanie dotychczas nieznanych i nie produkowanych w Polsce wyrobów będzie przynosić wymierne korzyści takie jak:

1. Bardzo dobrej jakości beton, o stabilnej konsystencji i dobrej pompowalności.

2. Betonu i opadzie stożka w granicach ok. 20 cm bez wystąpienia zjawiska rozsegregowania betonu lub wyrzucania wody.

3. Dobre przyrosty wytrzymałości wczesnej: dla cementu grupy CEM II/B-S 32,5 R wyższą wytrzymałość 2-dniową, dla wszystkich badanych cementów (CEM II/B-V 32,5 R oraz CEM II/B-S 32,5 R) wytrzymałość 7 dniową, co umożliwia wcześniejsze zdejmowanie szalunków.

5. Bardzo korzystne wytrzymałości 28 dniowej, średnio ok. 10

II. Beton cementowy z kompozytów betonowo-polimerowych.

Wiedza o zachowaniu się materiałów szczególnie w dziedzinie domieszek oraz lepsze zrozumienie procesów dojrzewania, pozwoliły na rozwój wysoko-wytrzymałych mineralnych lub zmodyfikowanych betonów i zapraw Zastosowanie dotychczas nieznanych i nie produkowanych w Polsce wyrobów będzie przynosić wymierne korzyści takie jak większa jednorodność i wzrost wytrzymałości materiału w wyniku obecności cząstek polimeru i błony polimerowej. Na hydratację cementu w materiale zmodyfikowanym polimerem ma wpływ obecność cząstek polimeru i błony polimerowej. Na właściwości nieutwardzonej mieszanki mają duży wpływ środki powierzchniowo czynne, obecne na powierzchni cząstek polimeru. Cząstki cementu są lepiej zdyspergowane w mieszance i tworzy się dzięki temu materiał bardziej jednorodny.

 

III. Betony drogowe w 3 odmianach

a) płukany-barwiony

Beton płukany-barwiony charakteryzuje się specyficzną obróbką powierzchni. Po ułożeniu betonu na powierzchni rozpylana jest substancja opóźniająca wiązanie cementu. Do mieszanki betonowej zostaje dodany barwnik, uwydatniający naturalne kolory kruszyw.

 

b) drukowany

Beton "drukowany" charakteryzuje się przede wszystkim specyficzną obróbką powierzchniową, nadającą mu wygląd zbliżony do kostki lub posadzki z płyt, w zależności od zastosowanych do druku. Na powierzchnię betonu nakładany jest równomiernie barwiony środek utrwalający oraz proszek koloryzujący. Na wysuszoną powierzchnię nakładana jest żywica akrylowa, nieprzepuszczająca wody i nadająca powierzchni betonu estetyczny wygląd. Po wydrukowaniu wzoru na powierzchni beton chroniony jest przed wysuszeniem za pomocą szczelnych membran.

 

c) nawierzchniowy z dodatkami rozdrobnionych odpadów gumowych pochodzących z recyklingu

Wyeksploatowane opony samochodowe stanowią problem ekologiczny i ekonomiczny w skali świat światowej. Planowana do zakupu technologia stwarza możliwość wykorzystania tego materiału do modyfikacji betonu cementowego, chudego i stabilizacji gruntu cementem. dzięki temu możliwe będzie otrzymanie wartościowego materiału przeznaczonego do wielu zastosowań w budownictwie, głównie drogowym. Przeprowadzone badania do betonu różnej ilości miału i granulatu gumowego, pochodzącego ze zużytych opon samochodowych doprowadziły do wniosku, iż rozdrobniona guma użyta jako kruszywo poprawia niektóre właściwości betonu w stosunku do betonu wyjściowego. Dając doskonałe właściwości do zastosowania w budownictwie drogowym dzięki znacznej poprawie trwałości nawierzchni drogowej i zmniejszenia hałaśliwości ruchu pojazdów.